ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2015 Marshall ATHENA Kay Mead
1999 Jackson ATHENA Sandy Petykiewicz
2014 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Harmony Nowlin
2009 Lenawee/Adrian ATHENA Trudy McSorley
1994 Lansing ATHENA Helen Pratt Mickens
2011 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sharon Fenton
2005 Lenawee/Adrian ATHENA Julie Koehn
1989 Shiawassee/Owosso ATHENA Janet Washburn
2015 Lenawee/Adrian ATHENA Sr. Peg Albert, OP, PhD
2000 Lenawee/Adrian ATHENA Irene Garcia-Solis
2012 Bay City ATHENA Linda Bilhimer
2009 Marshall ATHENA Susan M.K. Boley
2002 Grand Ledge ATHENA Elizabeth Brandon
1996 Lansing ATHENA Joan E. Bauer
2000 Washtenaw County ATHENA Margaret Ann Kildau
2006 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Cindy Bosley
1991 Bay City ATHENA Mary Bleau
2015 Washtenaw County ATHENA Cheryl Elliott
1999 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Jonieta Stone
2014 Lansing ATHENA Dr. June Pierce Youatt