ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1992 Jackson ATHENA Delores Jackson
2010 Marshall ATHENA Barbara Cooke
1994 Lansing ATHENA Helen Pratt Mickens
2012 Bay City ATHENA Linda Bilhimer
2007 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sara Wassenaar
2015 Marshall ATHENA Kay Mead
2000 Lenawee/Adrian ATHENA Irene Garcia-Solis
2005 Lenawee/Adrian ATHENA Julie Koehn
1989 Shiawassee/Owosso ATHENA Janet Washburn
1997 Jackson ATHENA Patricia Willis
2009 Lenawee/Adrian ATHENA Trudy McSorley
2002 Grand Ledge ATHENA Elizabeth Brandon
2000 Washtenaw County ATHENA Margaret Ann Kildau
1999 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Jonieta Stone
2011 Lenawee/Adrian ATHENA Shelley Hickman
2015 Bay City ATHENA Lisa Drills
2014 Lansing ATHENA Dr. June Pierce Youatt
1991 Bay City ATHENA Mary Bleau
2009 Marshall ATHENA Susan M.K. Boley
1994 Lansing ATHENA Helen Pratt Mickens