ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2005 Grand Ledge ATHENA Nancy Page
1988 Jackson ATHENA Carol Moss-Cash
1999 Shiawassee/Owosso ATHENA Karen VanEpps
2014 Jackson ATHENA Stefanie Riggs
2008 Marshall ATHENA Kathy Miller
2013 Marshall ATHENA Angela Semifero
2006 Grand Ledge ATHENA Sheri Locker
1991 Shiawassee/Owosso ATHENA Jackie Flynn
2000 Grand Ledge ATHENA Helen Holihan (deceased)
2012 Grand Ledge ATHENA Renee Draves
2008 Lenawee/Adrian ATHENA Sr. Durstyne Farnan, OP
1994 Jackson ATHENA Audrey Vohlken
2002 Jackson ATHENA Margaret Eaton
1996 Marshall ATHENA Janice Darling
1998 Washtenaw County ATHENA Mark Ouimet
2015 Lansing ATHENA Sarah Jennings
2011 Grand Ledge ATHENA Jeana Rohrs
2005 Bay City ATHENA Peggy Rowley
1988 Shiawassee/Owosso ATHENA Kay Snell
2004 Grand Ledge ATHENA Karla Chamberlain