ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1996 Grand Ledge ATHENA Lorabeth Fitzgerald (deceased)
1996 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Nancy Gallagher
1996 Lenawee/Adrian ATHENA Ann Hughes
1996 Jackson ATHENA Sandra Maes
1996 ATHENA Sandra Maes
1996 Washtenaw County ATHENA Cheryl Farmer
1997 Grand Ledge ATHENA Marilyn Smith (deceased)
1997 Bay City ATHENA E. Dorothy Watrous
1997 Jackson ATHENA Patricia Willis
1997 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Vicki Chessin
1997 Shiawassee/Owosso ATHENA Denise Bannan
1997 Marshall ATHENA Rosemary Davis
1997 Lenawee/Adrian ATHENA Ruth Merillat
1997 Washtenaw County ATHENA Betty Campbell
1997 Lansing ATHENA Marianne E. Samper
1998 Grand Ledge ATHENA Nancy Block (deceased)
1998 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sandra Brooks
1998 Lansing ATHENA Sandra Draggoo
1998 Shiawassee/Owosso ATHENA Margaret McAvoy
1998 Lenawee/Adrian ATHENA Janet McDowell