ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1998 Lenawee/Adrian ATHENA Janet McDowell
2010 Lansing ATHENA Nell Kuhnmuench
1995 Shiawassee/Owosso ATHENA Peggy Gulick
1986 Lansing ATHENA Martha Mertz
2010 Washtenaw County ATHENA Michelle Richards
2014 Grand Ledge ATHENA Melanie Dart
1999 Bay City ATHENA Christine Chesny
2011 Shiawassee/Owosso ATHENA Leslie Dietrich
2006 Jackson ATHENA Faith F. Small
1990 Lansing ATHENA Debbie Stabenow
2002 Marshall ATHENA Mary Jo Byrne
2002 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Maxine Swanson
1996 Jackson ATHENA Sandra Maes
2008 Lansing ATHENA Rachelle Neal
1993 Jackson ATHENA Rosemarie Herbert
2001 Marshall ATHENA Candi Putnam
2001 Grand Ledge ATHENA Elizabeth Andrews
1996 ATHENA Sandra Maes
2008 Grand Ledge ATHENA Susan Sasse
1993 Shiawassee/Owosso ATHENA Lois Hoddy