ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2001 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Jack Stack
1999 Lenawee/Adrian ATHENA Ann Hindale-Knisel
1994 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Mary Deci
2016 Marshall ATHENA Sal Konkle
2003 Lenawee/Adrian ATHENA Maryann McRobert
2007 Shiawassee/Owosso ATHENA Cathy Stevenson
2003 Washtenaw County ATHENA Barbara Jones
2005 Lansing ATHENA Paula Cunningham
1989 Lansing ATHENA Mildred Erickson
2009 Grand Ledge ATHENA Kelli Ellsworth-Etchison
2013 Lenawee/Adrian ATHENA Licia Willnow
2014 Bay City ATHENA Amy Dore
2016 Bay City ATHENA Amy Rodriquez
2011 Bay City ATHENA Jami Dobson-Schrumpf
1997 Grand Ledge ATHENA Marilyn Smith (deceased)
1992 Lenawee/Adrian ATHENA Michalene Fenstemacher (deceased)
2012 Marshall ATHENA Harriet Carroll
2000 Bay City ATHENA Cheryl Burzynski
1999 Grand Ledge ATHENA Jo Jo Layman
1994 Shiawassee/Owosso ATHENA Nancy McIntyre