ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2009 Washtenaw County ATHENA Yodit Mesfin-Johnson
2000 Lansing ATHENA Virginia Hilbert
2003 Grand Ledge ATHENA Vicki Paski
1997 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Vicki Chessin
1996 Bay City ATHENA Valerie Roof
2009 Lenawee/Adrian ATHENA Trudy McSorley
2006 Marshall ATHENA Trish Knight
2014 Shiawassee/Owosso ATHENA Tricia Murphy Alderman
2012 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Tina Travis
2009 Lansing ATHENA Tiffany Dowling
2003 Lansing ATHENA Theda Rudd
2014 Washtenaw County National Leadership The Honorable John Dingell, Jr.
2014 Washtenaw County Young Professional Leadership The Honorable Amanda Edmonds
2016 Grand Ledge ATHENA Tammy Beson
1999 Lansing ATHENA Suzanne Beekman Mills
2009 Marshall ATHENA Susan M.K. Boley
2008 Grand Ledge ATHENA Susan Sasse
1994 Lenawee/Adrian ATHENA Susan Cioldsen
2016 Washtenaw County Organizational Leadership Sue Schooner
2017 Shiawassee/Owosso ATHENA Sue Ludington