ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1996 Grand Ledge ATHENA Lorabeth Fitzgerald (deceased)
2013 Shiawassee/Owosso ATHENA Lori Young Rowlison
2012 Washtenaw County PowerLink Lori Shepard
2010 Bay City ATHENA Lori Appold
2017 Bay City ATHENA Lori Flippin
2004 Lansing ATHENA Lou Anna K. Simon
1983 Lansing ATHENA Lucille E. Belen
2004 Jackson ATHENA Manya Otis
1987 Lansing ATHENA Marcia Jensen Spencer
1994 Grand Ledge ATHENA Mardelle Weymouth (deceased)
2002 Jackson ATHENA Margaret Eaton
1998 Shiawassee/Owosso ATHENA Margaret McAvoy
2000 Washtenaw County ATHENA Margaret Ann Kildau
2006 Lenawee/Adrian ATHENA Margaret M.S. Noe
1997 Lansing ATHENA Marianne E. Samper
1997 Grand Ledge ATHENA Marilyn Smith (deceased)
2008 Washtenaw County PowerLink Marisa Smith
1998 Washtenaw County ATHENA Mark Ouimet
2016 Shiawassee/Owosso ATHENA Marlene Webster
1986 Lansing ATHENA Martha Mertz