ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1997 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Vicki Chessin
2017 Bay City ATHENA Lori Flippin
2004 Jackson ATHENA Manya Otis
2005 Shiawassee/Owosso ATHENA Katie Wolf
2012 Washtenaw County ATHENA Danielle Plunkett
2012 Jackson ATHENA Eileen Lehnert
2006 Lenawee/Adrian ATHENA Margaret M.S. Noe
2015 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sonia Lark
2000 Jackson ATHENA Ila Smith
1990 Jackson ATHENA Carol F. Kobert
1996 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Nancy Gallagher
2008 Jackson ATHENA Kathryn Keersmaekers
1987 Jackson ATHENA Shirley Zeller
2005 Marshall ATHENA Linda Smith
2002 Shiawassee/Owosso ATHENA Sheila Ralph
1994 Bay City ATHENA Gerrie Wolverton
1998 Lansing ATHENA Sandra Draggoo
2010 Jackson ATHENA Cheri Lyn Deary
1996 Washtenaw County ATHENA Cheryl Farmer
1995 Washtenaw County ATHENA Linda Brashears