ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2009 Marshall ATHENA Susan M.K. Boley
1994 Lansing ATHENA Helen Pratt Mickens
2000 Washtenaw County ATHENA Margaret Ann Kildau
2009 Bay City ATHENA Anne Trahan
1999 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Jonieta Stone
2015 Washtenaw County ATHENA Cheryl Elliott
2005 Jackson ATHENA Nancy Miller
2014 Lansing ATHENA Dr. June Pierce Youatt
2014 Jackson ATHENA Stefanie Riggs
2011 Lansing ATHENA Nancy McKeague
2000 Lansing ATHENA Virginia Hilbert
2012 Shiawassee/Owosso ATHENA Beverly Cords
2015 Shiawassee/Owosso ATHENA Debbie Gilbert
1991 Lansing ATHENA Eva Evans
2002 Lansing ATHENA Carol Conn
2006 Lansing ATHENA Sheri Jones
1988 Jackson ATHENA Carol Moss-Cash
1996 Shiawassee/Owosso ATHENA Barbara Clatterbaugh
2008 Marshall ATHENA Kathy Miller
1994 Marshall ATHENA Sandra Sinke