ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1994 Shiawassee/Owosso ATHENA Nancy McIntyre
2016 Washtenaw County ATHENA Carol Hutchins
2014 Shiawassee/Owosso ATHENA Tricia Murphy Alderman
2011 Jackson ATHENA Karen F. Dunigan
2005 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Ginna Holmes
1989 Jackson ATHENA Linda M. Furgason
2000 Bay City ATHENA Cheryl Burzynski
2013 Shiawassee/Owosso ATHENA Lori Young Rowlison
2016 Shiawassee/Owosso ATHENA Marlene Webster
2003 Grand Ledge ATHENA Vicki Paski
1997 Bay City ATHENA E. Dorothy Watrous
2007 Bay City ATHENA Dee Dee Wacksman
1992 Lansing ATHENA Patrick D. Hanes
2011 Marshall ATHENA Heather Luciani
2010 Marshall ATHENA Barbara Cooke
2001 Washtenaw County ATHENA Donna DeButts
1999 Jackson ATHENA Sandy Petykiewicz
2009 Lenawee/Adrian ATHENA Trudy McSorley
1994 Lansing ATHENA Helen Pratt Mickens
2015 Marshall ATHENA Kay Mead