ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1997 Grand Ledge ATHENA Marilyn Smith (deceased)
2009 Grand Ledge ATHENA Kelli Ellsworth-Etchison
1994 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Mary Deci
2016 Marshall ATHENA Sal Konkle
2003 Lenawee/Adrian ATHENA Maryann McRobert
2003 Washtenaw County ATHENA Barbara Jones
1999 Lenawee/Adrian ATHENA Ann Hindale-Knisel
2011 Bay City ATHENA Jami Dobson-Schrumpf
2005 Lansing ATHENA Paula Cunningham
1989 Lansing ATHENA Mildred Erickson
2014 Bay City ATHENA Amy Dore
2016 Bay City ATHENA Amy Rodriquez
2013 Lenawee/Adrian ATHENA Licia Willnow
2007 Shiawassee/Owosso ATHENA Cathy Stevenson
1992 Lenawee/Adrian ATHENA Michalene Fenstemacher (deceased)
2012 Marshall ATHENA Harriet Carroll
2001 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Jack Stack
1997 Bay City ATHENA E. Dorothy Watrous
2009 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Joanne Gilbert
1994 Shiawassee/Owosso ATHENA Nancy McIntyre