ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2013 Lenawee/Adrian ATHENA Licia Willnow
2007 Shiawassee/Owosso ATHENA Cathy Stevenson
1992 Lenawee/Adrian ATHENA Michalene Fenstemacher (deceased)
2014 Bay City ATHENA Amy Dore
1989 Lansing ATHENA Mildred Erickson
1997 Grand Ledge ATHENA Marilyn Smith (deceased)
2016 Bay City ATHENA Amy Rodriquez
2009 Grand Ledge ATHENA Kelli Ellsworth-Etchison
1994 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Mary Deci
1999 Lenawee/Adrian ATHENA Ann Hindale-Knisel
2001 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Jack Stack
2012 Marshall ATHENA Harriet Carroll
2011 Bay City ATHENA Jami Dobson-Schrumpf
2005 Lansing ATHENA Paula Cunningham
2003 Lenawee/Adrian ATHENA Maryann McRobert
2016 Marshall ATHENA Sal Konkle
2003 Washtenaw County ATHENA Barbara Jones
2002 Washtenaw County ATHENA Ruth Ann Jamnick
2013 Shiawassee/Owosso ATHENA Lori Young Rowlison
2007 Bay City ATHENA Dee Dee Wacksman