ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2012 Marshall ATHENA Harriet Carroll
2003 Washtenaw County ATHENA Barbara Jones
2016 Marshall ATHENA Sal Konkle
2014 Bay City ATHENA Amy Dore
2001 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Jack Stack
2013 Lenawee/Adrian ATHENA Licia Willnow
2007 Shiawassee/Owosso ATHENA Cathy Stevenson
1992 Lenawee/Adrian ATHENA Michalene Fenstemacher (deceased)
2003 Lenawee/Adrian ATHENA Maryann McRobert
1997 Grand Ledge ATHENA Marilyn Smith (deceased)
2009 Grand Ledge ATHENA Kelli Ellsworth-Etchison
1994 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Mary Deci
2016 Bay City ATHENA Amy Rodriquez
1999 Lenawee/Adrian ATHENA Ann Hindale-Knisel
2011 Bay City ATHENA Jami Dobson-Schrumpf
2005 Lansing ATHENA Paula Cunningham
1989 Lansing ATHENA Mildred Erickson
2011 Marshall ATHENA Heather Luciani
2002 Washtenaw County ATHENA Ruth Ann Jamnick
2016 Washtenaw County ATHENA Carol Hutchins