ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2016 Marshall ATHENA Sal Konkle
2013 Lenawee/Adrian ATHENA Licia Willnow
2011 Bay City ATHENA Jami Dobson-Schrumpf
2005 Lansing ATHENA Paula Cunningham
2001 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Jack Stack
2014 Bay City ATHENA Amy Dore
1997 Grand Ledge ATHENA Marilyn Smith (deceased)
1989 Lansing ATHENA Mildred Erickson
2003 Lenawee/Adrian ATHENA Maryann McRobert
1999 Lenawee/Adrian ATHENA Ann Hindale-Knisel
2016 Bay City ATHENA Amy Rodriquez
2007 Shiawassee/Owosso ATHENA Cathy Stevenson
1992 Lenawee/Adrian ATHENA Michalene Fenstemacher (deceased)
2012 Marshall ATHENA Harriet Carroll
2009 Grand Ledge ATHENA Kelli Ellsworth-Etchison
1994 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Mary Deci
2003 Washtenaw County ATHENA Barbara Jones
2002 Washtenaw County ATHENA Ruth Ann Jamnick
2016 Washtenaw County ATHENA Carol Hutchins
2013 Shiawassee/Owosso ATHENA Lori Young Rowlison