ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2006 Shiawassee/Owosso ATHENA Cheryl Peterson
1995 Lansing ATHENA Priscilla J. Peterson
2015 Grand Ledge ATHENA Rachel Paxton-Schroeder
2003 Grand Ledge ATHENA Vicki Paski
2005 Grand Ledge ATHENA Nancy Page
1998 Washtenaw County ATHENA Mark Ouimet
2004 Jackson ATHENA Manya Otis
2001 Shiawassee/Owosso ATHENA Sue Osika
2017 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Irene O'Boyle
2014 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Harmony Nowlin
2010 Grand Ledge ATHENA Nicole Noll-Williams
2006 Lenawee/Adrian ATHENA Margaret M.S. Noe
2008 Lansing ATHENA Rachelle Neal
2016 Lenawee/Adrian ATHENA Mary Murray
2014 Shiawassee/Owosso ATHENA Tricia Murphy Alderman
1988 Jackson ATHENA Carol Moss-Cash
2011 Washtenaw County PowerLink Laura Morris
2013 Bay City ATHENA Pam Monastiere
2004 Lenawee/Adrian ATHENA Barbara Mitzel
1990 Shiawassee/Owosso ATHENA Christine Mitchell