ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2001 Jackson ATHENA Carolyn Bloodworth
1989 Jackson ATHENA Linda M. Furgason
2002 Jackson ATHENA Margaret Eaton
1997 Jackson ATHENA Patricia Willis
1995 Jackson ATHENA Elaine Truman
1999 Jackson ATHENA Sandy Petykiewicz
2011 Jackson ATHENA Karen F. Dunigan
2004 Jackson ATHENA Manya Otis
1988 Jackson ATHENA Carol Moss-Cash
2015 Jackson ATHENA Donna Lake
1987 Jackson ATHENA Shirley Zeller
1992 Jackson ATHENA Delores Jackson
1986 Jackson ATHENA Elaine Lewis
1996 Jackson ATHENA Sandra Maes
2008 Jackson ATHENA Kathryn Keersmaekers
2010 Jackson ATHENA Cheri Lyn Deary
2017 Jackson ATHENA Jodi Snyder
1998 Jackson ATHENA Connie Poisson
2003 Jackson ATHENA Judith Ganton
1994 Jackson ATHENA Audrey Vohlken