ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1989 Jackson ATHENA Linda M. Furgason
2001 Jackson ATHENA Carolyn Bloodworth
1995 Jackson ATHENA Elaine Truman
2002 Jackson ATHENA Margaret Eaton
1999 Jackson ATHENA Sandy Petykiewicz
1997 Jackson ATHENA Patricia Willis
2011 Jackson ATHENA Karen F. Dunigan
1988 Jackson ATHENA Carol Moss-Cash
2004 Jackson ATHENA Manya Otis
2015 Jackson ATHENA Donna Lake
1987 Jackson ATHENA Shirley Zeller
1986 Jackson ATHENA Elaine Lewis
1992 Jackson ATHENA Delores Jackson
1996 Jackson ATHENA Sandra Maes
2010 Jackson ATHENA Cheri Lyn Deary
2017 Jackson ATHENA Jodi Snyder
2008 Jackson ATHENA Kathryn Keersmaekers
1994 Jackson ATHENA Audrey Vohlken
1998 Jackson ATHENA Connie Poisson
2003 Jackson ATHENA Judith Ganton