ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1998 Bay City ATHENA Penny Phelps
1998 Jackson ATHENA Connie Poisson
1998 Marshall ATHENA Judy Borowitz
1998 Washtenaw County ATHENA Mark Ouimet
1999 Lansing ATHENA Suzanne Beekman Mills
1999 Bay City ATHENA Christine Chesny
1999 Lenawee/Adrian ATHENA Ann Hindale-Knisel
1999 Grand Ledge ATHENA Jo Jo Layman
1999 Marshall ATHENA Sandi Dobbins
1999 Washtenaw County ATHENA Peggy Haines
1999 Jackson ATHENA Sandy Petykiewicz
1999 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Jonieta Stone
1999 Shiawassee/Owosso ATHENA Karen VanEpps
2000 Grand Ledge ATHENA Helen Holihan (deceased)
2000 Shiawassee/Owosso ATHENA Mary Slingerland
2000 Jackson ATHENA Ila Smith
2000 Marshall ATHENA Abigail Albright
2000 Washtenaw County ATHENA Margaret Ann Kildau
2000 Bay City ATHENA Cheryl Burzynski
2000 Lenawee/Adrian ATHENA Irene Garcia-Solis