ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1997 Lenawee/Adrian ATHENA Ruth Merillat
1986 Lansing ATHENA Martha Mertz
2009 Washtenaw County ATHENA Yodit Mesfin-Johnson
1988 Washtenaw County ATHENA Polly Miller
2005 Jackson ATHENA Nancy Miller
2008 Marshall ATHENA Kathy Miller
1990 Shiawassee/Owosso ATHENA Christine Mitchell
2004 Lenawee/Adrian ATHENA Barbara Mitzel
2013 Bay City ATHENA Pam Monastiere
2011 Washtenaw County PowerLink Laura Morris
1988 Jackson ATHENA Carol Moss-Cash
2014 Shiawassee/Owosso ATHENA Tricia Murphy Alderman
2016 Lenawee/Adrian ATHENA Mary Murray
2008 Lansing ATHENA Rachelle Neal
2006 Lenawee/Adrian ATHENA Margaret M.S. Noe
2010 Grand Ledge ATHENA Nicole Noll-Williams
2014 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Harmony Nowlin
2017 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Irene O'Boyle
2001 Shiawassee/Owosso ATHENA Sue Osika
2004 Jackson ATHENA Manya Otis