ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2011 Bay City ATHENA Jami Dobson-Schrumpf
2014 Bay City ATHENA Amy Dore
2009 Lansing ATHENA Tiffany Dowling
1998 Lansing ATHENA Sandra Draggoo
2012 Grand Ledge ATHENA Renee Draves
2015 Bay City ATHENA Lisa Drills
2011 Jackson ATHENA Karen F. Dunigan
2002 Jackson ATHENA Margaret Eaton
2014 Washtenaw County Young Professional Leadership The Honorable Amanda Edmonds
2015 Washtenaw County ATHENA Cheryl Elliott
2009 Grand Ledge ATHENA Kelli Ellsworth-Etchison
1994 Washtenaw County ATHENA Katherine Ensman
1989 Lansing ATHENA Mildred Erickson
1991 Lansing ATHENA Eva Evans
2016 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Mary Anne Evans-Justin
1990 Washtenaw County ATHENA Jean Fagan
2016 Jackson ATHENA Rev. Janice Fairly
1996 Washtenaw County ATHENA Cheryl Farmer
2008 Lenawee/Adrian ATHENA Sr. Durstyne Farnan, OP
1992 Lenawee/Adrian ATHENA Michalene Fenstemacher (deceased)