ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1998 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sandra Brooks
1997 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Vicki Chessin
2004 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Saundra Tracy
2001 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Jack Stack
2006 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Cindy Bosley
2015 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sonia Lark
1996 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Nancy Gallagher
2017 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Irene O'Boyle
2000 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Carol Goffnet
2003 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Christine Freestone
2008 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sue Malone
2013 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Janet Hunter
2014 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Harmony Nowlin
2005 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Ginna Holmes
2016 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Mary Anne Evans-Justin
2010 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Barbara K. McKenzie
2009 Jackson ATHENA Patricia L. Anderson
2005 Jackson ATHENA Nancy Miller
2012 Jackson ATHENA Eileen Lehnert
2007 Jackson ATHENA Nancy Cerqueira