ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1998 Grand Ledge ATHENA Nancy Block (deceased)
1996 Grand Ledge ATHENA Lorabeth Fitzgerald (deceased)
2011 Grand Ledge ATHENA Jeana Rohrs
2006 Grand Ledge ATHENA Sheri Locker
2015 Grand Ledge ATHENA Rachel Paxton-Schroeder
2014 Grand Ledge ATHENA Melanie Dart
2016 Grand Ledge ATHENA Tammy Beson
2000 Grand Ledge ATHENA Helen Holihan (deceased)
1994 Grand Ledge ATHENA Mardelle Weymouth (deceased)
2008 Grand Ledge ATHENA Susan Sasse
2003 Grand Ledge ATHENA Vicki Paski
2010 Grand Ledge ATHENA Nicole Noll-Williams
2012 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Tina Travis
1999 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Jonieta Stone
2009 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Joanne Gilbert
1995 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Charlene VanHaften
2007 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sara Wassenaar
2011 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sharon Fenton
1994 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Mary Deci
2002 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Maxine Swanson