ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2010 Washtenaw County PowerLink Carol Kamm
1992 Washtenaw County ATHENA Monica Sacks
2010 Washtenaw County PowerLink Laura Spear
2013 Washtenaw County ATHENA Rebecca Johnston
1991 Washtenaw County ATHENA Lanore Currie
2011 Washtenaw County PowerLink Laura Morris