ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2003 Bay City ATHENA Mitzi Dimitroff
2010 Bay City ATHENA Lori Appold
2006 Bay City ATHENA Johanna Luth
2014 Bay City ATHENA Amy Dore
1998 Bay City ATHENA Penny Phelps
1996 Bay City ATHENA Valerie Roof
1994 Bay City ATHENA Gerrie Wolverton
2013 Bay City ATHENA Pam Monastiere
1999 Bay City ATHENA Christine Chesny
2013 Grand Ledge ATHENA Sherrill Freeborough
2002 Grand Ledge ATHENA Elizabeth Brandon
2001 Grand Ledge ATHENA Elizabeth Andrews
1997 Grand Ledge ATHENA Marilyn Smith (deceased)
2005 Grand Ledge ATHENA Nancy Page
1999 Grand Ledge ATHENA Jo Jo Layman
2007 Grand Ledge ATHENA Ethelen Herbstreit
2004 Grand Ledge ATHENA Karla Chamberlain
2009 Grand Ledge ATHENA Kelli Ellsworth-Etchison
1995 Grand Ledge ATHENA Cynthia Bergman
1998 Grand Ledge ATHENA Nancy Block (deceased)