ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2005 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Ginna Holmes
2005 Lenawee/Adrian ATHENA Julie Koehn
2005 Jackson ATHENA Nancy Miller
2005 Grand Ledge ATHENA Nancy Page
2005 Bay City ATHENA Peggy Rowley
2005 Lenawee/Adrian ATHENA Sheila Schwartz
2005 Shiawassee/Owosso ATHENA Katie Wolf
2006 Washtenaw County ATHENA Jennifer Leach
2006 Shiawassee/Owosso ATHENA Cheryl Peterson
2006 Marshall ATHENA Trish Knight
2006 Jackson ATHENA Faith F. Small
2006 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Cindy Bosley
2006 Lansing ATHENA Sheri Jones
2006 Grand Ledge ATHENA Sheri Locker
2006 Bay City ATHENA Johanna Luth
2006 Lenawee/Adrian ATHENA Margaret M.S. Noe
2007 Marshall ATHENA Sally Bulgarelli
2007 Jackson ATHENA Nancy Cerqueira
2007 Washtenaw County ATHENA Jonell Jackson
2007 Grand Ledge ATHENA Ethelen Herbstreit