ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2003 Jackson ATHENA Judith Ganton
2003 Shiawassee/Owosso ATHENA Jackie Hurd
2003 Lenawee/Adrian ATHENA Maryann McRobert
2003 Washtenaw County ATHENA Barbara Jones
2003 Grand Ledge ATHENA Vicki Paski
2003 Lansing ATHENA Theda Rudd
2003 Bay City ATHENA Mitzi Dimitroff
2003 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Christine Freestone
2004 Washtenaw County ATHENA Pamela Jones-Sexton
2004 Grand Ledge ATHENA Karla Chamberlain
2004 Marshall ATHENA Diane Kellogg
2004 Lenawee/Adrian ATHENA Barbara Mitzel
2004 Jackson ATHENA Manya Otis
2004 Lansing ATHENA Lou Anna K. Simon
2004 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Saundra Tracy
2004 Shiawassee/Owosso ATHENA Mary VanPoppelen
2004 Bay City ATHENA Jerome Yantz
2005 Washtenaw County ATHENA Janet Davies McDermott
2005 Marshall ATHENA Linda Smith
2005 Lansing ATHENA Paula Cunningham