ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1994 Grand Ledge ATHENA Mardelle Weymouth (deceased)
1994 Bay City ATHENA Gerrie Wolverton
1994 Lenawee/Adrian ATHENA Susan Cioldsen
1994 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Mary Deci
1994 Shiawassee/Owosso ATHENA Nancy McIntyre
1994 Lansing ATHENA Helen Pratt Mickens
1994 Lansing ATHENA Helen Pratt Mickens
1994 Marshall ATHENA Sandra Sinke
1995 Grand Ledge ATHENA Cynthia Bergman
1995 Lenawee/Adrian ATHENA Emily Martinez
1995 Washtenaw County ATHENA Linda Brashears
1995 Shiawassee/Owosso ATHENA Peggy Gulick
1995 Lansing ATHENA Priscilla J. Peterson
1995 Jackson ATHENA Elaine Truman
1995 Bay City ATHENA Patricia Vance
1995 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Charlene VanHaften
1996 Bay City ATHENA Valerie Roof
1996 Lansing ATHENA Joan E. Bauer
1996 Shiawassee/Owosso ATHENA Barbara Clatterbaugh
1996 Marshall ATHENA Janice Darling