ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1997 Bay City ATHENA E. Dorothy Watrous
2012 Jackson ATHENA Eileen Lehnert
1986 Jackson ATHENA Elaine Lewis
1995 Jackson ATHENA Elaine Truman
2002 Grand Ledge ATHENA Elizabeth Brandon
2001 Grand Ledge ATHENA Elizabeth Andrews
2016 Washtenaw County Youth Leadership Emily Torrance
1995 Lenawee/Adrian ATHENA Emily Martinez
2007 Grand Ledge ATHENA Ethelen Herbstreit
1991 Lansing ATHENA Eva Evans
2006 Jackson ATHENA Faith F. Small
2002 Bay City ATHENA Gena Gates
1994 Bay City ATHENA Gerrie Wolverton
2005 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Ginna Holmes
2014 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Harmony Nowlin
2012 Marshall ATHENA Harriet Carroll
2011 Marshall ATHENA Heather Luciani
1994 Lansing ATHENA Helen Pratt Mickens
1994 Lansing ATHENA Helen Pratt Mickens
2000 Grand Ledge ATHENA Helen Holihan (deceased)