ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2009 Lenawee/Adrian ATHENA Trudy McSorley
1996 Bay City ATHENA Valerie Roof
2003 Grand Ledge ATHENA Vicki Paski
1997 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Vicki Chessin
2000 Lansing ATHENA Virginia Hilbert
2009 Washtenaw County ATHENA Yodit Mesfin-Johnson