ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2006 Shiawassee/Owosso ATHENA Cheryl Peterson
1990 Shiawassee/Owosso ATHENA Christine Mitchell
2015 Grand Ledge ATHENA Rachel Paxton-Schroeder
1999 Lansing ATHENA Suzanne Beekman Mills
1996 Lenawee/Adrian ATHENA Ann Hughes
2008 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sue Malone
1993 Marshall ATHENA Dr. Lynne Haley
2004 Marshall ATHENA Diane Kellogg
2002 Lenawee/Adrian ATHENA Kathleen Schanz, O.P.
1995 Washtenaw County ATHENA Linda Brashears
1998 Shiawassee/Owosso ATHENA Margaret McAvoy
2010 Shiawassee/Owosso ATHENA Mary Kay Kenney
1995 Grand Ledge ATHENA Cynthia Bergman
1986 Jackson ATHENA Elaine Lewis
2017 Shiawassee/Owosso ATHENA Sue Ludington
2004 Lansing ATHENA Lou Anna K. Simon
2011 Washtenaw County ATHENA Kristen L. Holt
2010 Washtenaw County ATHENA Michelle Richards
2011 Shiawassee/Owosso ATHENA Leslie Dietrich
2006 Jackson ATHENA Faith F. Small