ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1990 Shiawassee/Owosso ATHENA Christine Mitchell
1999 Lansing ATHENA Suzanne Beekman Mills
1993 Marshall ATHENA Dr. Lynne Haley
2002 Lenawee/Adrian ATHENA Kathleen Schanz, O.P.
1995 Washtenaw County ATHENA Linda Brashears
2006 Shiawassee/Owosso ATHENA Cheryl Peterson
1986 Jackson ATHENA Elaine Lewis
2012 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Tina Travis
1995 Grand Ledge ATHENA Cynthia Bergman
2015 Grand Ledge ATHENA Rachel Paxton-Schroeder
2004 Lansing ATHENA Lou Anna K. Simon
2011 Washtenaw County ATHENA Kristen L. Holt
2008 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sue Malone
1996 Lenawee/Adrian ATHENA Ann Hughes
2004 Marshall ATHENA Diane Kellogg
2010 Shiawassee/Owosso ATHENA Mary Kay Kenney
1998 Shiawassee/Owosso ATHENA Margaret McAvoy
2017 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Irene O'Boyle
1990 Lansing ATHENA Debbie Stabenow
1999 Bay City ATHENA Christine Chesny