ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2012 Lenawee/Adrian ATHENA Suann Hammersmith
2012 Jackson ATHENA Eileen Lehnert
2005 Marshall ATHENA Linda Smith
2000 Jackson ATHENA Ila Smith
1996 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Nancy Gallagher
2017 Bay City ATHENA Lori Flippin
1990 Jackson ATHENA Carol F. Kobert
2002 Shiawassee/Owosso ATHENA Sheila Ralph
2006 Lenawee/Adrian ATHENA Margaret M.S. Noe
1987 Jackson ATHENA Shirley Zeller
1998 Lansing ATHENA Sandra Draggoo
1994 Bay City ATHENA Gerrie Wolverton
2004 Jackson ATHENA Manya Otis
2008 Jackson ATHENA Kathryn Keersmaekers
1996 Washtenaw County ATHENA Cheryl Farmer
2005 Shiawassee/Owosso ATHENA Katie Wolf
2015 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sonia Lark
2010 Jackson ATHENA Cheri Lyn Deary
2012 Washtenaw County ATHENA Danielle Plunkett
2011 Washtenaw County ATHENA Kristen L. Holt