ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1991 Jackson ATHENA Carlene Walz-Lefere
2012 Jackson ATHENA Eileen Lehnert
2006 Lenawee/Adrian ATHENA Margaret M.S. Noe
1990 Jackson ATHENA Carol F. Kobert
2015 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sonia Lark
2000 Jackson ATHENA Ila Smith
1996 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Nancy Gallagher
2008 Jackson ATHENA Kathryn Keersmaekers
1994 Bay City ATHENA Gerrie Wolverton
2005 Marshall ATHENA Linda Smith
2002 Shiawassee/Owosso ATHENA Sheila Ralph
1996 Washtenaw County ATHENA Cheryl Farmer
1998 Lansing ATHENA Sandra Draggoo
2010 Jackson ATHENA Cheri Lyn Deary
2005 Shiawassee/Owosso ATHENA Katie Wolf
1987 Jackson ATHENA Shirley Zeller
2017 Bay City ATHENA Lori Flippin
2004 Jackson ATHENA Manya Otis
2012 Washtenaw County ATHENA Danielle Plunkett
2012 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Tina Travis