ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2009 Lenawee/Adrian ATHENA Trudy McSorley
1994 Lansing ATHENA Helen Pratt Mickens
2010 Marshall ATHENA Barbara Cooke
2003 Lansing ATHENA Theda Rudd
2001 Washtenaw County ATHENA Donna DeButts
1999 Jackson ATHENA Sandy Petykiewicz
2011 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sharon Fenton
2005 Lenawee/Adrian ATHENA Julie Koehn
1989 Shiawassee/Owosso ATHENA Janet Washburn
2015 Marshall ATHENA Kay Mead
2014 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Harmony Nowlin
2012 Lansing ATHENA Stella Cash
2006 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Cindy Bosley
1991 Bay City ATHENA Mary Bleau
2015 Bay City ATHENA Lisa Drills
2000 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Carol Goffnet
1996 Lansing ATHENA Joan E. Bauer
2009 Bay City ATHENA Anne Trahan
1994 Lansing ATHENA Helen Pratt Mickens
2009 Marshall ATHENA Susan M.K. Boley