ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1999 Lenawee/Adrian ATHENA Ann Hindale-Knisel
2011 Bay City ATHENA Jami Dobson-Schrumpf
2005 Lansing ATHENA Paula Cunningham
1989 Lansing ATHENA Mildred Erickson
2014 Bay City ATHENA Amy Dore
2016 Marshall ATHENA Sal Konkle
2001 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Jack Stack
2013 Lenawee/Adrian ATHENA Licia Willnow
2007 Shiawassee/Owosso ATHENA Cathy Stevenson
1992 Lenawee/Adrian ATHENA Michalene Fenstemacher (deceased)
2016 Bay City ATHENA Amy Rodriquez
2003 Lenawee/Adrian ATHENA Maryann McRobert
1997 Grand Ledge ATHENA Marilyn Smith (deceased)
2009 Grand Ledge ATHENA Kelli Ellsworth-Etchison
1994 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Mary Deci
2003 Washtenaw County ATHENA Barbara Jones
2012 Marshall ATHENA Harriet Carroll
1999 Grand Ledge ATHENA Jo Jo Layman
2011 Jackson ATHENA Karen F. Dunigan
2005 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Ginna Holmes