ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2003 Lenawee/Adrian ATHENA Maryann McRobert
2003 Washtenaw County ATHENA Barbara Jones
2003 Grand Ledge ATHENA Vicki Paski
2003 Lansing ATHENA Theda Rudd
2003 Bay City ATHENA Mitzi Dimitroff
2003 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Christine Freestone
2002 Lenawee/Adrian ATHENA Kathleen Schanz, O.P.
2002 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Maxine Swanson
2002 Marshall ATHENA Mary Jo Byrne
2002 Washtenaw County ATHENA Ruth Ann Jamnick
2002 Grand Ledge ATHENA Elizabeth Brandon
2002 Lansing ATHENA Carol Conn
2002 Jackson ATHENA Margaret Eaton
2002 Bay City ATHENA Gena Gates
2002 Shiawassee/Owosso ATHENA Sheila Ralph
2001 Grand Ledge ATHENA Elizabeth Andrews
2001 Jackson ATHENA Carolyn Bloodworth
2001 Bay City ATHENA Kethleen Czerwinski
2001 Shiawassee/Owosso ATHENA Sue Osika
2001 Lansing ATHENA Mary Ellen Sheets