ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2007 Marshall ATHENA Sally Bulgarelli
2007 Jackson ATHENA Nancy Cerqueira
2007 Washtenaw County ATHENA Jonell Jackson
2007 Grand Ledge ATHENA Ethelen Herbstreit
2007 Lenawee/Adrian ATHENA Joe Ann Steele (deceased)
2007 Shiawassee/Owosso ATHENA Cathy Stevenson
2007 Washtenaw County PowerLink Sharon McRill
2007 Bay City ATHENA Dee Dee Wacksman
2007 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Sara Wassenaar
2007 Lansing ATHENA Paula Blanchard-Stone
2006 Washtenaw County ATHENA Jennifer Leach
2006 Shiawassee/Owosso ATHENA Cheryl Peterson
2006 Marshall ATHENA Trish Knight
2006 Jackson ATHENA Faith F. Small
2006 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Cindy Bosley
2006 Lansing ATHENA Sheri Jones
2006 Grand Ledge ATHENA Sheri Locker
2006 Bay City ATHENA Johanna Luth
2006 Lenawee/Adrian ATHENA Margaret M.S. Noe
2005 Washtenaw County ATHENA Janet Davies McDermott