ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
2013 Bay City ATHENA Pam Monastiere
2013 Washtenaw County ATHENA Rebecca Johnston
2013 Lansing ATHENA Kelly Rossman-McKinney
2013 Marshall ATHENA Angela Semifero
2013 Grand Ledge ATHENA Sherrill Freeborough
2013 Lenawee/Adrian ATHENA Licia Willnow
2013 Shiawassee/Owosso ATHENA Lori Young Rowlison
2012 Grand Ledge ATHENA Renee Draves
2012 Jackson ATHENA Eileen Lehnert
2012 Washtenaw County PowerLink Lori Shepard
2012 Lenawee/Adrian ATHENA Suann Hammersmith
2012 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Tina Travis
2012 Marshall ATHENA Harriet Carroll
2012 Washtenaw County ATHENA Danielle Plunkett
2012 Bay City ATHENA Linda Bilhimer
2012 Lansing ATHENA Stella Cash
2012 Shiawassee/Owosso ATHENA Beverly Cords
2011 Shiawassee/Owosso ATHENA Leslie Dietrich
2011 Bay City ATHENA Jami Dobson-Schrumpf
2011 Jackson ATHENA Karen F. Dunigan