ATHENA Recipients

Year Program Award Type First Name Last Name
1994 Grand Ledge ATHENA Mardelle Weymouth (deceased)
1994 Bay City ATHENA Gerrie Wolverton
1994 Lenawee/Adrian ATHENA Susan Cioldsen
1994 Gratiot/Alma/Ithaca ATHENA Mary Deci
1994 Shiawassee/Owosso ATHENA Nancy McIntyre
1994 Lansing ATHENA Helen Pratt Mickens
1994 Lansing ATHENA Helen Pratt Mickens
1994 Marshall ATHENA Sandra Sinke
1993 Washtenaw County ATHENA Jean Ward
1993 Marshall ATHENA Dr. Lynne Haley
1993 Jackson ATHENA Rosemarie Herbert
1993 Shiawassee/Owosso ATHENA Lois Hoddy
1993 Lenawee/Adrian ATHENA Sister Cathleen Real
1993 Bay City ATHENA Shirley Ruby
1993 Lansing ATHENA Dawn E. Springer
1992 Shiawassee/Owosso ATHENA Becky Chargo
1992 Lenawee/Adrian ATHENA Michalene Fenstemacher (deceased)
1992 Lansing ATHENA Patrick D. Hanes
1992 Jackson ATHENA Delores Jackson
1992 Washtenaw County ATHENA Monica Sacks